Digitalizované účtovníctvo

Accai je komplexný systém poskytujúci online fakturáciu a zároveň aj komplexné služby vedenia účtovníctva, miezd a daňového poradenstva.

Laptop mockup aplikácie Accai
Využívanie online fakturácie - faktúra

Využívanie online fakturácie

Využívaním online fakturácie Accai automatizovaným spôsobom okamžite zaúčtuje Vami vystavené faktúry prípadne doklady k prijatým platbám. Je zbytočné, aby ste platili účtovníkovi za zaúčtovanie týchto dokladov.

Vystavujte si faktúry v Accai a zvyšok už nechajte na automatizovaný systém. Nechajte sa prekvapiť, čo všetko účtovná časť Accai dokáže.
Využívanie online fakturácie - faktúra
Automatické účtovanie - graf

Automatické účtovanie prijatých faktúr

Zmluvným partnerstvom s vybranými väčšími spoločnosťami (napr. telekomunikačné spoločnosti) sa Vaše prijaté faktúry automatizovaným spôsobom dostanú do Vášho účtovníctva. Ak aj Váš zmluvný partner využíva Accai, doklad bude po Vašej autorizácii zaúčtovaný automaticky aj u Vás.

Nemusíte sa už teda viac starať o opakované preposielanie týchto dokladov účtovníkovi. O zaúčtovanie ostatných prijatých faktúr a iných dokladov sa už postará umelá inteligencia.
Automatické účtovanie - graf
Výhody otvoreného bankovníctva screenshot

Výhody otvoreného bankovníctva

Po automatickom zaúčtovaní vystavených a prijatých faktúr a ďalších dokladov sa tieto automatickým spôsobom spárujú a zúčtujú aj s jednotlivými bankovými transakciami. V reálnom čase tak získate prehľad o uhradených a neuhradených faktúrach.

Potrebujete zaplatiť neuhradené faktúry, ale nechcete to robiť manuálne? V Accai si k nim jednoduchým spôsobom vygenerujete platobné príkazy a nahráte do banky. Automatické generovanie platobných príkazov podľa Vami zvolených kritérií je tiež samozrejmosťou.
Výhody otvoreného bankovníctva screenshot
Automatizované spracovanie screenshot

Automatizované spracovanie DPH priznaní

Accai všetky doklady zaúčtuje v súlade s aktuálne platnými zákonmi Slovenskej republiky. V prípade, ak ste platiteľ DPH spracovanie mesačného, prípadne štvrťročného daňového priznania, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu s Accai nie je žiaden problém.

Výkazy sú generované a kontrolované mnohými algoritmami pre zníženie chybovosti. Podávanie riadnych výkazov k DPH na finančnú správu je bezplatné. Nie je teda spoplatnené extra poplatkom.
Automatizované spracovanie screenshot
Účtovná závierka

Účtovná závierka a daňové priznania

Prelomový systém Accai sa Vám nepostará len o pravidelné mesačné účtovníctvo, ale po skončení roka Vám automatizovaným spôsobom pripraví aj účtovnú závierku a daňové priznanie k dani z príjmov. Pomocou nastavených algoritmov dokáže sám určiť najhlavnejšie pripočítateľné a odpočítateľné položky a vypočítať daň z príjmov.

Daňový poradca už len potvrdí správnosť tohto postupu. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel nie je pre Accai tiež žiadnym problémom.
Účtovná závierka
Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo

V prípade, že potrebujete využiť služby daňového poradcu, naši daňoví poradcovia zapísaní v komore daňových poradcov sú Vám neustále k dispozícii. Okrem toho dohliadajú na správnosť Vášho účtovníctva.

Nielen sporné náklady sú preto vždy konzultované s našimi daňovými poradcami, ale pomôžeme Vám aj s optimalizáciou Vašich príjmov.
Daňové poradenstvo