Všetky

Funkcie Accai

Funkcie Accai aplikácie - tabuľka

Fakturácia

 • Vytváranie faktúr a zálohových faktúr
 • Tvorba cenových ponúk, dodacích listov a daňových dokladov
 • Automatické vypĺňanie údajov odberateľa
 • Možnosť tvorby dokladov v cudzích jazykoch
 • Vystavovanie faktúr v cudzích menách
 • Vlastné logo na faktúrach
 • Vlastné farby na dokladoch
 • QR kódy
 • Číselné rady
 • Kopírovanie faktúr
 • Doklad z dokladu
 • Možnosť zasielať faktúry z vlastnej e-mailovej adresy
 • Kontrola obratu DPH
 • Pohľadávky podľa splatnosti
 • Kontrola podĺžností odberateľov
 • Individuálne nastavenia odberateľov a dodávateľov

i

Doplňujúce informácie

Fakturácia

 • Vytváranie faktúr a zálohových faktúr (štandardná fakturácia a tvorba zálohových faktúr)
 • Tvorba cenových ponúk, daňových dokladov, dodacích listov (tvorba ďalších bežných dokumentov pre Vašich odberateľov)
 • Automatické vypĺňanie údajov odberateľa (natiahnutie údajov podnikateľského subjektu priamo z databázy)
 • Možnosť tvorby dokladov v cudzích jazykoch (k dispozícii anglický a nemecký, možnosť pridať aj iné po dohode s klientom v prípade potreby)
 • Vystavovanie v cudzích menách (k dispozícii všetky dostupné cudzie meny s prepočtom kurzu podľa NBS)
 • Vlastné logo na faktúrach a vlastné farby na dokladoch (logo s rozmermi maximálne 1800x300px, v nastaveniach možnosť výberu kombinácie 2 farieb, do ktorých budú ladené dokumenty)
 • QR kódy (zobrazovanie QR kódov na vystavených faktúrach pre pohodlnú platbu)
 • Číselné rady (možnosť vytvoriť si viacero číselných radov napr. osobitne pre tovary a služby, prípadne domácich a zahraničných odberateľov a pod.)
 • Kopírovanie faktúr (možnosť kopírovať faktúru a ušetriť tak čas strávený duplicitným vypĺňaním údajov)
 • Doklad z dokladu (je možné vytvoriť faktúru priamo z cenovej ponuky prípadne zo zálohovej faktúry, tiež je možné vytvoriť dodací list z vystavenej faktúry)
 • Možnosť zasielať faktúry z vlastnej e-mailovej adresy (posielanie emailov s dokumentami prostredníctvom vlastnej emailovej adresy cez protokol smtp)
 • Kontrola obratu DPH (sledovanie obratu za posledných 12 mesiacov kvôli povinnosti registrovať sa pre DPH)
Úhrady sceenshot aplikácie z Accai

Otvorené bankovníctvo

 • Prepojenie na bankový účet
 • Zostatky a pohyby na účte
 • Automatické párovanie platieb
 • Možnosť úhrad prijatých faktúr

i

Doplňujúce informácie

Otvorené bankovníctvo (ex-Úhrady)

 • Prepojenie na bankový účet (autorizácia bankového účtu pre sťahovanie bankových pohybov a zobrazenie priamo v Accai)
 • Zostatky a pohyby na účte (na úvodnej obrazovke je zobrazený zostatok na účte a v časti Financie nájdete všetky pohyby)
 • Automatické párovanie platieb (Accai automaticky priradí platby k vystaveným resp. prijatým faktúram)
 • Možnosť úhrady prijatých faktúr (platobné príkazy priamo z Accai prostredníctvom otvoreného bankovníctva)
Mesačné náklady graf screenshot

Náklady

 • Evidencia prijatých faktúr
 • Možnosť nahrať nákladové doklady
 • Prehľad nákladov po kategóriách
 • Záväzky podľa splatnosti
 • Možnosť úhrad prijatých faktúr

i

Doplňujúce informácie

Náklady

 • Evidencia prijatých faktúr (zaevidovanie došlých faktúr do systému)
 • Možnosť nahrať nákladové doklady (nahrať súbory resp. ich skeny, formáty pdf, jpeg, png)
 • Prehľad nákladov po kategóriách (nákladové položky roztriedené do logických celkov)
 • Záväzky podľa splatnosti (rozčlenenie záväzkov podľa doby splatnosti pre účely evidencie a prioritizácie úhrad)
 • Možnosť úhrad prijatých faktúr (platobné príkazy priamo z Accai prostredníctvom otvoreného bankovníctva)

Upomienky a vymáhanie

 • Manuálne a automatické zasielanie upomienok
 • Kategórie skupín odberateľov
 • Rôzne úrovne upomienok 
 • Vymáhanie pohľadávok
grafy a reporty Accai

Grafy a reporty

 • Výnosy a náklady
 • Pohľadávky a záväzky
 • Kontrola obratu DPH
 • Štruktúra nákladov
 • Účtovný denník
Screenshot Accai

Účtovníctvo a dane

 • Účtovný denník
 • Účtovanie faktúr a dokladov
 • Účtovanie bankových pohybov
 • Spracovanie výkazov DPH
 • Analytika účtovania
 • Strediská, zákazky, činnosti
Accai funckie - screenshots

Iné

 • Neobmedzený počet používateľov
 • Viacero úrovní používateľov
 • Viacero firiem v jednom prístupe
 • Export faktúr a banky
 • Integrácie pre e-shopy
 • Zasielanie dokumentov cez SMTP
 • Systém notifikácií

Zaujali ťa funkcie ?

Vyskúšaj Accai zadarmo na 90 dní v najvyššej verzii Prémium