Autorizácia bankového účtu

Ako spárujem v Accai bankový účet cez PREMIUM API

 1. Autorizácia v Accai

  Vyberiem účet a dám autorizovať.

  prvý krok - výber účtu a a utorizácia
 2. Výber banky

  Vyberte si akú banku chcete spárovať, ak ste klientom Tatra Banka zvoľte možnosť "Som klientom Tatrabanky", ak máte inú banku zvoľte možnosť "Nie som klientom". Párovanie je možné pre nasledujúce banky: ČSOB, Slovenská sporiteľňa, Raiffeisen a VÚB banka.

  druhý krok - výber banky
Do prázdnych polí „PID“ a „Heslo“ vložte potrebné údaje pre prístup do Tatra banky a kliknete na tlačidlo „Prihlásiť“. FAQ Tatra banka postup krok č.3 Do prázdneho poľa „Zadajte kód z čítačky“ vložte potrebný kód z čítačky Tatra banka a kliknete na tlačidlo „Potvrdiť“. FAQ Tatra banka postup krok č.4 V okne sa zobrazia Vaše dostupné účty v Tatra banke. Uistite sa, že pri účte, ktorý chcete prepojiť s aplikáciu accai je zakliknutý štvorček „Povoliť prístup“. Kliknutím na prázdny štvorček v spodnej časti potvrďte záujem o sprístupňovanie informácií týkajúcich sa vyššie vybraných účtov. Pokračujte kliknutím na tlačidlo „Vybrať účty“. FAQ Tatra banka postup krok č.5

Nasledujúcih 6 krokov je identických pre všetky banky a prebieha v zabezpečenom prostredí Tatra Banky ako poskytovateľa Premium API

Do prázdneho poľa „E-mail“ napíšte svoju platnú emailovú adresu, na ktorú Vám bude zaslané autorizačné heslo a kliknete na tlačidlo „Pokračovať“.

FAQ SLSP postup krok č.2

Do prázdneho poľa „Zadajte heslo z emailu“ vložte autorizačné heslo, ktoré bolo zaslané do vašej emailovej adresy a kliknete na tlačidlo „Potvrdiť“.

FAQ SLSP postup krok č.3

Do prázdnych polí formulára vyplňte svoje registračné údaje. Kliknutím na prázdne štvorčeky v spodnej časti formulára potvrďte súhlas s návrhom Zmluvy o poskytovaní služby One banking a súhlas s využitím údajov. Následne kliknite na tlačidlo „Potvrdiť“.

FAQ SLSP postup krok č.4

V okne sa zobrazí hlásenie o uzatvorení zmluvy ku službe One banking, aktivácií služby One banking a o zaslaní zmluvných dokumentov na Vašu emailovú adresu. Kliknite na tlačidlo „Pokračovať“.

FAQ SLSP postup krok č.5

V prípade, že aktuálne nemáte sprístupnené žiadne bankové účty pre aplikáciu Accai, v okne sa o tom zobrazí hlásenie. Pokračujte kliknutím na tlačidlo „Pridať účet“.

FAQ SLSP postup krok č.6

Ďalej návod pokračuje podľa konkrétnej banky


 

Z možností výberu banky kliknutím vyberte možnosť „Slovenská sporiteľňa“ a následne kliknite na tlačidlo „Pokračovať“.

FAQ SLSP postup krok č.7

V okne sa zobrazí hlásenie o pridaní účtu Slovenskej sporiteľne. Kliknite na tlačidlo „Pridať účet“. Budete presmerovaný do aplikácie banky Slovenská sporiteľňa.

FAQ SLSP postup krok č.8

Po presmerovaní do aplikácie Slovenskej sporiteľne sa Vám zobrazí hlásenie o výzve na overenie klienta. Pokračujte kliknutím na tlačidlo „Pokračovať na prihlásenie“.

FAQ SLSP postup krok č.9

Do prázdnych polí „Prihlasovacie meno / Alias“ a „Heslo“ vložte svoje prihlasovacie údaje, ktoré používate na prihlásenie sa do aplikácie Slovenskej sporiteľne George alebo Business24. Pokračujte kliknutím na tlačidlo „Prihlásiť sa“.

FAQ SLSP postup krok č.10

Do prázdneho poľa „SMS kód“ vložte autorizačný kód, ktorý bol zaslaný na Vaše telefónne číslo a kliknete na tlačidlo „Pokračovať“.

FAQ SLSP postup krok č.11

Na obrazovke sa zobrazia udelené prístupy pre Digital banking. V dolnej časti kliknite pri účte, ktorý chcete prepojiť s aplikáciou accai na tlačidlo „Povoliť“.

FAQ SLSP postup krok č.12

Povolený účet zmení svoj status zo sivého „nepovolený“ na modrý „povolený“. Pokračujte kliknutím na tlačidlo „Ďalej“.

FAQ SLSP postup krok č.13

Na obrazovke sa zobrazí sumarizácia prístupov. Pokračujte kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť“.

FAQ SLSP postup krok č.14

Na obrazovke sa zobrazí vyskakovacie okno s potvrdením požiadavky na sprístupnenie zvolených účtov pre Digital banking. Pre návrat do aplikácie Digital banking a odhlásenie z webovej stránky Slovenskej sporiteľne pokračujte kliknutím na tlačidlo „Pokračovať“.

FAQ SLSP postup krok č.15

Po návrate do aplikácie Tatra banka sa v okne sa zobrazí výber účtov v iných bankách. Uistite sa, že pri Vašom povolenom účte Slovenskej sporiteľne je zakliknutý štvorček „Povoliť prístup“. Kliknutím na prázdny štvorček v spodnej časti potvrďte záujem o sprístupňovanie informácií týkajúcich sa vyššie vybraných účtov. Pokračujte kliknutím na tlačidlo „Vybrať účty“.

FAQ SLSP postup krok č.16

Z možností výberu banky kliknutím vyberte možnosť „ČSOB SK“ a následne kliknite na tlačidlo „Pokračovať“.

FAQ CSOB postup krok č.7

V okne sa zobrazí hlásenie o pridaní účtu v ČSOB SK. Kliknite na tlačidlo „Pridať účet“. Budete presmerovaný do aplikácie banky ČSOB SK.

FAQ CSOB postup krok č.8

Prihláste sa do vášho účtu ČSOB banky pomocou vášho identifikačného čísla (IPPID) a následne zadajte PIN.

FAQ CSOB postup krok č.9

Po presmerovaní do aplikácie ČSOB SK sa Vám zobrazí výzva na použitie aplikácie ČSOB Smart Token na Vašom smartfóne na oskenovanie zobrazeného obrázku. Následne zadajte vygenerovaný kód do poľa „Autorizačný kód“. Pokračujte kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť“.

FAQ CSOB postup krok č.10

Na obrazovke sa zobrazí povolenie účtov pre sprostredkovateľa. Zakliknite modrý štvorček na ľavej strane od účtu, ktorý chcete prepojiť s aplikáciou accai. Pokračujte kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť“.

FAQ CSOB postup krok č.11

Na obrazovke sa zobrazí povolenie účtov pre sprostredkovateľa. Zobrazený obrázok oskenujte pomocou aplikácie ČSOB Smart Token a nasledujte inštrukcie v aplikácií. Následne zadajte vygenerovaný kód do poľa „Autorizačný kód“. Pokračujte kliknutím na tlačidlo „Odoslať“.

FAQ CSOB postup krok č.12

Po návrate do aplikácie Tatra banka sa v okne sa zobrazí výber účtov v iných bankách. Uistite sa, že pri Vašom povolenom účte Slovenskej sporiteľne je zakliknutý štvorček „Povoliť prístup“. Kliknutím na prázdny štvorček v spodnej časti potvrďte záujem o sprístupňovanie informácií týkajúcich sa vyššie vybraných účtov. Pokračujte kliknutím na tlačidlo „Vybrať účty“.

FAQ CSOB postup krok č.13

 1. Potvrdenie

  Tento krok je identický pre všetky banky.

  V okne sa zobrazí potvrdený účet vo vašej banke. Pokračujte kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť“. Po potvrdení budete presmerovaný späť do aplikácie accai.

  FAQ Tatra banka postup krok č.6
 2. Záver

  V závere by sa vám malo zobraziť okno o úspešnom spárovaní bankového účtu.

  FAQ Tatra banka postup krok č.6

Ďalšie návody