Platby QR kódmi

Platby QR kódmi

Online fakturácia s priloženým QR kódom

Accai ako moderný online fakturačný nástroj má množstvo funkcionalít pomocou ktorých chceme uľahčiť a zefektívniť prácu svojich klientov, aby sa oni mohli plne sústrediť na rozvoj svojho biznisu.

Jednou z najviac oceňovaných funkcionalít je možnosť úhrady faktúr prostredníctvom QR kódu. Všetky vystavené faktúry v online fakturačnom systéme Accai obsahujú aj vygenerovaný QR kód a ponúkajú tak klientovi možnosť jednoducho a rýchlo uhradiť faktúru pomocou smartfónu a účtovníkovi bezchybné spárovanie faktúr s platbami.

Čo je QR kód

QR kód (z anglického quick response code) vznikol v Japonsku, odkiaľ sa veľmi rýchlo rozšíril do celého sveta. Je to obrázok štvorcového tvaru a skladá sa z bielych a čiernych štvorčekov. Tie spolu tvoria digitálne čitateľnú mozaiku. V rohoch sú tri väčšie a jeden menší štvorec, ktoré slúžia pre skenovacie zariadenie ako body, ktoré zarovnávajú pozíciu, kým menšie biele a čierne štvorčeky obsahujú zakódovanú informáciu.

Výhody platenia pomocou QR kódov

  • Rýchlejšie uhrádzanie faktúr čo má za následok zlepšenie cash-flow pre klientov. Ľudia zaplatia faktúru s QR kódom ihneď, zatiaľ čo ostatné si odložia „na kôpku na kraj stola“ na zaplatenie.
  • Nižšia miera chybovosti – klienti platiaci QR kódmi majú v transakciách správne identifikátori ako číslo účtu, variabilný symbol, správnu sumu atď.. Správne údaje v úhradách spôsobia vyššiu mieru spárovania platieb.
  • Automatické spárovanie faktúr má vplyv na rýchlejšiu prácu účtovníka. Transakcie nie je nutné párovať manuálne, čo šetrí čas a to sa samozrejme premietne do nižšej ceny za účtovníctvo.
  • Nastavenie upomienok – ak je miera spárovania transakcií blízka 100%, klient si môže nastaviť zasielanie upomienok bez zbytočného rizika, že upomienku dostane aj ten klient, ktorý faktúru uhradil včas akurát sa jeho úhrada nespárovala, čo určite prispieva k zlepšeniu obchodných vzťahov.

Nemusíte mať obavy, že niektorí z vašich klientov nebudú mať možnosť použiť platbu QR kódmi. Dnes už všetky banky na Slovensku podporujú takéto platby.

Toto riešenie navyše vyhľadáva čoraz viac klientov. Podľa našich analýz platby faktúr pomocou QR kódov realizuje už viac ako polovica zákazníkov. Pri niektorých typoch podnikania je to aj viac ako 70% transakcií.

Neviem prečo som QR kódy začal používať až v roku 2021. Dnes si už úhradu faktúr bez QR kódu neviem predstaviť.

Ján Svočák

Nevyužívate ešte QR kódy na faktúrach? Začnite používať Accai, ktorého samozrejmou súčasťou každej faktúry, zálohovej faktúry, upomienky, prípadne iného dokladu, kde sa vyžaduje platba je aj QR kód.

Ing. Ján Svočák
Autor článku
Zakladateľ Bright Ideas, spoluzakladateľ účtovnej spoločnosti TaxWise a člen Slovenskej komory daňových poradcov. Dlhoročné skúsenosti s rozvíjaním podnikania a svoje vízie o využívaní automatizácie a umelej inteligencie v účtovníctve pretavil do online fakturačného nástroja Accai, ktorým chce zmeniť budúcnosť účtovníctva malých firiem.