Vyhody prepojenia otvoreneho bankovnictva

Výhody otvoreného bankovníctva

Zjednodušene ide o to, že finančné dáta, ktoré boli donedávna prístupné jedine banke klienta budú dostupné aj tretím stranám ako napríklad aj fakturačnému a účtovnému nástroju Accai.  

Prepojenie otvoreného bankovníctva s účtovným systémom Accai vám umožní vidieť pohyby a zostatky na svojich podnikateľských účtoch v reálnom čase (niektoré banky posielajú dáta 4x denne).

Ako sa vyjadril jeden z tvorcov Accai: „Aby som poznal aktuálne zostatky na svojich podnikateľských účtoch častejšie otváram Accai ako aplikáciu banky v telefóne.“

Nové možnosti vďaka digitalizácii

Fakturačný nástroj bez prepojenia na banku predstavuje iba veľmi malú časť možností a funkcionalít, ktoré máte k dispozícií v Accai vďaka prepojeniu na otvorené bankovníctvo.

Možnosť prepojenia účtovného systému Accai s otvoreným bankovníctvom má potenciál priniesť revolúciu a zmeniť budúcnosť účtovníctva. Vďaka nemu dokážete zrýchliť, zjednodušiť a tým pádom zefektívniť a zlacniť jednotlivé účtovné úkony robené na dennej báze. Napríklad už viac nebudete musieť posielať bankové výpisy alebo exporty z banky svojmu účtovníkovi, pretože ich bude mať k dispozícii automaticky priamo v Accai.

Obojsmerná komunikácia s bankou

Otvorené bankovníctvo je nielen o sťahovaní zostatkov a pohybov na účtoch, ale umožňuje aj komunikáciu opačným smerom (úhrady faktúr, zadávanie platieb). Vy samy, alebo váš účtovník nahrá prijaté faktúry do účtovného systému Accai. Vyberiete si, ktoré chcete uhradiť a jedným klikom ich naraz uhradíte. Takýto hromadný prevodný príkaz odíde do internetbankingu, kde ho cez svoj počítač alebo mobilnú aplikáciu banky iba potvrdíte. Takýmto štýlom platenia faktúr vám odpadá zdĺhavé manuálne prepisovanie údajov. Čo určite prispeje aj k tomu, aby ste platenie faktúr neodkladali ako nepríjemnú povinnosť.

Viac o benefitoch a funkcionalitách fakturačného systému Accai sa dočítate aj v ďalších článkoch. 

Inteligentné párovanie

Vďaka prepojeniu na otvorené bankovníctvo bude Accai automaticky inteligentne párovať vaše vystavené faktúry s platbami. Z analýz vyplýva, že 50 – 70% percent klientov používa na platenie faktúr QR kódy. Tieto platby sú tak spárované s absolútnou správnosťou. Zvyšok platieb sa páruje na základe premyslene nastaveného algoritmu zahrňujúceho variabilný symbol, sumu, IBAN a ďalšie parametre. Zo skúseností vieme, že ostane maximálne 2 – 3% nespárovaných platieb, ktoré je potrebné spárovať s vystavenou faktúrou manuálne.

Takéto automatické párovanie výrazne ušetrí čas vám aj vášmu účtovníkovi a za zmienku určite stojí aj pozitívny finančný aspekt, keď vám tento ušetrený čas účtovník premietne do zľavy.

Upomienky a vymáhanie

V obchodných vzťahoch občas dochádza aj k nepríjemným momentom, keď vaše vystavené faktúry sú aj po dobe splatnosti stále neuhradené. Aby ste tomu predchádzali, prepojenie otvoreného bankovníctva s Accai vám ponúka funkciu vytvárania pripomienok a upomienok. Upomienky na neuhradené faktúry si dokážete nastaviť jednoducho a intuitívne, vrátane časového rámca kedy a komu sa majú automaticky posielať. Pre správne fungovanie zasielania pripomienok a upomienok je nevyhnutné spoľahnúť sa na správnosť a úplnosť, čo automatizácia plne zabezpečí. 

Zlepšenie cash-flow

Z našej skúsenosti vieme s istotou povedať, že vytvorenie automatického systému posielania pripomienok a upomienok zlepšilo cash-flow vo všetkých našich spoločnostiach, keďže sa priemerná dlžná suma nezaplatených faktúr znížila o 20 – 30%. V neposlednom rade výhodou automatického posielania pripomienok a upomienok je aj minimalizácia časovej straty, ktorá vznikala každomesačne zdĺhavým manuálnym vytváraním a zasielaním upomienok.

Viktória Šibová
Autor článku
Vždy ma fascinovali reklamné slogany a pútavé texty na billboardoch, v TV spotoch, časopisoch. Vtedy som ešte nevedela, že sa to nazýva content marketing. Dvere do sveta digitálneho marketingu mi otvorila Digitálna univerzita. Mojou srdcovkou sa stal copywriting – ukladanie slov do viet. Vytváram digitálny obsah pre weby, newslettre a sociálne siete.