Doklady

Vytvorenie dokladu z dokladu

Accai umožňuje jednoduchým spôsobom vytvárať riadne faktúry zo zálohových faktúr. Zálohová faktúra nie je ani účtovným ani daňovým dokladom, slúži ako podklad pre klienta resp. zákazníka, aby mohol zaplatiť dodávateľovi ešte pred dodaním tovaru resp. pred poskytnutím služby.

V prípade, že vystavíte klientovi resp. zákazníkovi zálohovú faktúru, pričom váš klient resp. zákazník zálohovú faktúru úplne alebo čiastočne aj uhradí, vystavíte mu následne doklad k prijatej platbe prípadne rovno faktúru za dodanie tovaru resp. poskytnutie služby.

Doklad k prijatej platbe resp. riadnu faktúru vytvoríte zo zálohovej faktúry v sekcii „Predaj / Zálohové faktúry“, a to tak, že si označíte predmetnú zálohovú faktúru (modrý štvorček) a potvrdíte stlačením ikony „Fakturovať“.

Doklady1

Zálohová faktúra ale musí byť najprv spárovaná s platbou v banke resp. manuálne uhradená pomocou modrej ikony „Uhradiť“. Keď je faktúra uhradená, svieti pri jej sume zelený štvorček.

Doklady2

Spárovať faktúru so zálohovou faktúrou viete aj pri vytváraní novej faktúry.

Ďalšie návody