Párovanie transakcií

Ako si nastavím automatické párovanie transakcií

Automatické párovanie platieb je kľúčovou oblasťou v Accai. Je založené primárne na zautorizovaní bankového účtu s následným sťahovaním bankových transakcií v reálnom čase a automatickým párovaním platieb s faktúrami.

Spárovanie platieb s faktúrami môžete sledovať v sekcii „Predaj / Vystavené faktúry“, „Predaj / Zálohové faktúry“ alebo v sekcii „Financie / banka“. Zelenou ikonou sú označené plne spárované transakcie, oranžovou ikonou nespárované transakcie a oranžovými dvoma ikonami čiastočne spárované transakcie.

Okrem automatického párovania faktúr s transakciami môžete zálohové faktúry a riadne faktúry uhradiť aj manuálne. V sekcii „Financie / Banka“ stlačíte ľavým tlačidlom myši na nespárovanú transakciu (šedá ikonka s výkričníkom) a vyberiete dokument zo zoznamu na spárovanie (stlačíte ikonu „+“ naľavo od čísla faktúry).

Párovanie transakcií1

V prípade, že potrebujete nejakú transakciu odpárovať od konkrétnej faktúry resp. zálohovej faktúry, v sekcii „Financie / banka“ si označíte konkrétnu platbu na odpárovanie (stlačením zelenej ikony v prípade úplného spárovania alebo stlačením dvoch šedých ikon v prípade čiastočného spárovania). V nasledujúcom okne si vyberiete tú faktúru resp. faktúry, ktoré chcete odpárovať, a to stlačením krížika nachádzajúceho sa naľavo od predmetnej faktúry.

Párovanie transakcií2

Ďalšie návody