Oprávnenia

Nastavenie oprávnení pre rôznych užívateľov

V Accai môžete jednotlivým používateľom nastaviť rôzne role v závislosti od toho, k čomu všetkému majú mať prístup. K dispozícii sú tie role:

Zakladateľ – má plný prístup, vidí všetko
Admin – má plný prístup, vidí všetko, len nevie zmazať zakladateľa
Ekonóm – má prístup k prehľadu bankových transakcií a k faktúram
Fakturant – má prístup k faktúram, vidí spárované platby, ale nevidí bankové transakcie

Nového používateľa si viete pridať v sekcii „Nastavenia / Firma“, ktorú nájdete po kliknutí na ikonu nastavenia v pravom hornom rohu obrazovky.

V časti „Pridať členov“ zadáte do vyznačeného poľa emailovú adresu nového používateľa a potvrdíte stlačením ikony „Pridať“. Následne si pri zadanom emailovom konte vyberiete rolu, akú má mať nový používateľ (fakturant, ekonóm, admin) a potvrdíte stlačením ikony „Odoslať pozvánky“. Pozvaná osoba obdrží prostredníctvom emailu pozvánku, ktorú jednoducho potvrdí.

Oprávnenia1

Používateľovi môžete rolu aj zmeniť. V sekcii „Nastavenia / Firma“ nájdete zoznam aktuálnych členov a pri každej osobe okrem zakladateľa viete zmeniť používateľovi rolu.

Accai vám umožňuje aj preniesť vlastníctvo celého konta, a to v sekcii „Nastavenia / Akcie“, kde do poľa „Prevod firmy na inú osobu / Previesť na“ zadáte emailovú adresu osoby, na ktorú chcete previesť vaše konto a potvrdíte stlačením ikony „Previesť firmu“.

Ďalšie návody