Vystavenie faktúry

Ako správne vystavím faktúru

Vytvoriť faktúru viete štyrmi spôsobmi. V sekcii:

  • „Fakturácia/ Vystavené faktúry“ zakliknete zelené tlačidlo „Nová faktúra“ 
  • „Fakturácia / Vystavené faktúry“ si označíte existujúcu faktúru a kliknete na tlačidlo „Kopírovať“ 
  • V sekcii „Fakturácia/ Zálohové faktúry“ si označíte existujúcu uhradenú zálohovú faktúru a kliknete na pole „Fakturovať“
  • „Fakturácia/Daňové doklady“ si označíte existujúci uhradený daňový doklad a kliknete na pole „Fakturovať“

Zálohovým faktúram a daňovým dokladom sa bližšie povenujeme v inom článku, kde si predstavíme ako ich vystavovať automatizovane, jedným klikom z cenovej ponuky.

Po zakliknutí zeleného tlačidla  „Nová faktúra“ alebo kopírovaní už vystavenej faktúry sa Vám otvorí formulár, kde vyplníte prislúchajúce údaje.

Číslo faktúry

Číslo faktúry si zadáte manuálne alebo zvolíte si jeden z vašich nastavených automatických radov.

Odberateľ

V sekcii odberateľ je potrebné zadať IČO do poľa „IČO/ Obchodné meno“ (resp. obchodné meno) odberateľa. V prípade, že systém nerozpozná zadaného odberateľa, je potrebné zadať tieto údaje manuálne, ktoré si viete uložiť medzi svojich odberateľov a už si všetkých uložených odberateľov môžete voliť cez zobáčik vedľa poľa formulára pre vyplnenie IČO /Obchodné meno.

Do poľa „Popis“ uvediete text fakturácie (napríklad: „Fakturujem Vám za poskytnuté služby“ resp. „Fakturujem Vám za dodaný tovar“), ktorý sa Vám zobrazí nad položkami vo faktúre.

Platobné údaje

V poli „Dátum vystavenia“ by ste mali uvádzať aktuálny deň, kedy vystavujete faktúru.

Do poľa „Dátum dodania“ uvediete deň, kedy ste poskytli službu a pri tovare uvediete deň, kedy ste tovar dodali odberateľovi resp. zákazníkovi (pri opakovane dodávanej službe resp. dodávanom tovare odporúčame uvádzať posledný deň opakovane dodávanej služby resp. dodávaného tovaru).

Splatnosť faktúry by nemala presiahnuť 60 dní odo dňa doručenia faktúry odberateľovi, pokiaľ sa s odberateľom výslovne nedohodnete na dlhšej splatnosti. Štandardná doba splatnosti je 14 resp. 30 dní odo dňa vystavenia faktúry.

V poli „IBAN“ si v prípade viacerých bankových účtov vyberiete ten IBAN, na ktorý vám má prísť úhrada od odberateľa (viac o nastavení účtov v Accai).

Viac možností

Ak si okrem variabilného symbolu chcete zadať aj konštantný resp. špecifický symbol, formu úhrady, spôsob dodania, odkaz na faktúre, dodaciu adresu prípadne jazyk faktúry, kliknete na modré pole „Viac možností“.

Položky

Do poľa „Položka č. 1“ uvediete rozsah a druh poskytnutej služby resp. množstvo a druh dodaného tovaru (napríklad: „Daňové poradenstvo za obdobie september 2021”). V prípade viacerých druhov poskytovaných služieb resp. tovarov si zaškrtnete pole „Pridať riadok“. V ďalších poliach vyplňte jednotkovú cenu, množstvo, jednotku (ks, kg, hod…) a prípadnú zľavu. Tieto polia však nie sú povinné.

Vytvorenie faktúry

Ak vyplníte oblasti „Odberateľ“, IBAN a položky zobrazí sa vám na spodnej lište možnosť voľby dvoch tlačidiel – „vytvoriť“, alebo „vytvoriť a odoslať“. Tlačidlo vytvoriť Vám faktúru zaeviduje v systéme a následne si ju môžete stiahnuť vo formáte PDF. Tlačidlo vytvoriť a odoslať Vám umožní zaslať faktúru dodávateľovi na email, ktorý zadáte do formulára, vo formáte PDF a zároveň bude táto faktúra zaevidovaná v Accai s možnosťou stianuť.

Ďalšie návody